No module Published on Offcanvas position

Solidaritetsdag på Ekely barnehage 2013

ekely2013I hele høst har barna på Ekely jobbet med vennskap på mange ulike måter.

Dette la grunnlaget for solidaritetsdagen vår 18. oktober hvor vi hadde invitert barnas familier til fest i barnehagen.

Vi solgte pizzasnurrer og kaker til inntekt for Slottsfjellet barnehjem på Sri Lanka.

De eldste barna var verter og viste foreldre stolt rundt til vegger hvor det var hengt opp bilder og tegninger fra arbeidet i barnehagen før solidaritetsdagen.

Dette var en hyggelig avslutning på uka og mange familier gikk fornøyd hjem med kake de hadde vunnet til helgen.

Vi samlet inn 5100 kr som er sendt til Slottsfjellet barnehjem og ressurssenter.

Hilsen alle på Ekely barnehage