No module Published on Offcanvas position

Solidaritetsaksjon i Tuften Barnehage i oktober 2018

tuften solidaritetTradisjonen tro gjennomførte vi et arrangement til inntekt for Slottsfjellet barnehjem og Ressurssenter ved å invitere foreldre og søsken på middag i barnehagen. Barnehagen har to fadderbarn som begge nå går på skole.

Forut for selve solidaritetsdagen har vi jobbet sammen med barna for at de skal ha en god forståelse av hva denne dagen handler om. Vi har rettet søkelyset mot hverdagslivet til barna som bor på barnehjemmene, slik at våre barn får tak i hvordan det er å være barn under slike omstendigheter.

Vi har snakket om likheter og ulikheter, vi har lært noen ord på tamilsk som «vannakam» for hei, «janei» for elefant, «selvi» for jente og «selven» for gutt. Vi har hørt på musikk, danset og sett på bilder fra Sri Lanka.

 

Foreldre og personalet bidro med gevinster til lotteriet. Det ble et fantastisk gavebord og barn og foreldre var ivrige med å ta lodd.

En reise for de minste barna til Sri Lanka (Liten side)
Sammen med Larven Aldrimett legger de minste barna ut på en reise. Denne gangen går turen til Sri Lanka. De yngste barna oppdager verden først og fremst gjennom sansene. Vi har laget pass, og dratt på tur til Sri Lanka og hatt turer ute i skogen. Vi har smakt, luktet, lyttet, sett og blitt kjent med noen av dyrene som bor der. Barna har fått møte noen dyr fra Sri Lanka; apekatter, elefanter, krokodiller og skilpadder. Sammen har vi danset til musikk, smakt på frukt, kokosnøtter, mat og krydder og ikke minst lekt!

Mangfold i læring (Stor side)
Mangfold handler om å lære, utforske og respektere forskjellene innad i en gruppe eller et samfunn. Det handler om å være bevisst og reflektert.  Alle mennesker er forskjellig samme hvor i verden vi kommer fra. Vi starter i det små, med hvordan du og jeg er, vi snakker om likheter og ulikheter og retten til å være den jeg er. På en reise ut i verden vil vi også møte kulturelle forskjeller – det er levesett som innebærer ulike smaker, lukter, språk, musikk, natur og lek.

I år var det Pulverheksa som tok oss med til Sri Lanka.
Vi har hatt flere smaks opplevelser med ris, kokosnøtter, frukt og tea selskap. Lukter fylte rommet underveis. Vi har fokusert på formingsaktiviteter der vi har tegnet og malt krokodiller, skilpadder og elefanter. Vi har lekt og danset til musikk om elefantparaden.

Aksjonsdagen var en stor dag for barna på gruppa vår (5 åringene). Det var vår tur til å ta ekstra ansvar ved å selge lodd og billetter i døra. Da var det mange stolte ansikter ?

Mat, solidaritet og innsamling
Vi arrangerte 2 solidaritetsdager, en for barna over 3 år og en for barna under 3 år. På stor side laget vi mat sammen med Mukil sin kone Sutha og noen av foreldrene, Det luktet utrolig godt i hele huset og det var god stemning på kjøkkenet. Vi hadde det veldig hyggelig sammen. Dette var to veldig hyggelig og meningsfull dager for både barn, foreldre og personale. Vi fikk inn hele 6406 kroner.

Av: Leder for Tuften barnehage Lisbeth Berg-Hansen.