Avdeling Akershus og Oslo

PANTELAPPKASSER

Fra oktober 2007 er det utplassert pantelappkasser i butikker i regionen. Vi har dialog med flere butikker om utplassering, og butikkundene i området er flinke til å gi til prosjektet vårt. Vi takker hjertelig for denne viktige støtten.

 

FIRMASTØTTE

Vi er heldige å ha flere private firmaer i området rundt Oslo som støtter prosjektet med faste, årlige beløp.

Copyright ©2015 Slottsfjellet Barnehjem og Ressurssenter. All Rights Reserved.