logo vipps


Støtt oss! Vipps til 21285.


INFO DESEMBER 2018
forside desember18


 

INFO JUNI 2018
forside juni18


 

fastname.no- støtter oss

Barnehjem og fosterhjem

gutterskoleSlottsfjellet barnehjem og Ressurssenter har påtatt seg hovedansvaret for 31 barn. 

I 2004 ble det forbudt å starte eller bygge barnehjem på Sri Lanka. Myndighetene bestemte seg for at de vil satse mer på fosterhjemsplasser.

På Sri Lanka var det 740 barn som ble foreldreløse etter tsunamien. Vi har påtatt oss ansvaret for 20 av disse barna, som bor på tre ulike barnehjem: 

- Sri Shanmuga Girls and Boys home.
- Sivananda Thapovanam 
- Anbu Illam

 

 

jenterskoleI tillegg har vi tatt ansvar for 11 barn i fosterhjem i alderen 4 – 15 år i Trincomalee og Vavuniya. Dette er alle barn av foreldre som er rammet av tsunamien og krigen. Barna er valgt ut gjennom representanter fra helsemyndighetene.

Alle  de 31 barna er under fattigdomsgrensen og får jevnlig helsesjekk av våre to frivillige leger.

Vi har tatt ansvar for barna frem til de er voksne og selvstendige slik at de kan forsørge seg selv og søsken.

Copyright ©2015 Slottsfjellet Barnehjem og Ressurssenter. All Rights Reserved.